محصولات حراجی فروشگاه

چای فله ممتاز ویژه

90,000 تومان

چای فله ممتاز

80,000 تومان

چای نوشینه (جلد آبی)۵۰۰گرم

30,000 تومان

چای لنگر (جعبه سیاه)

31,000 تومان

چای سبز فله لاهیجان. تولید اردیبهشت ۹۹

65,000 تومان

چای سبز قلم درشت طبیعی (تولید اردیبهشت ۹۹)

50,000 تومان

چای لنگر قلم (جعبه قرمز)

21,000 تومان

چای نوشینه ارگانیک

31,000 تومان

چای بهاره نوشینه۴۵۰ گرم(سلفونی مشکی)

19,500 تومان